چنانچه شما از نحوه ی ارائه ی خدمات سایت کلاک در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله ی رسیدگی، عدم پاسخ گویی و یا ضعف در ارائه ی خدمات شکایتی داشته باشید، می توانید شکایات خود را از طریق شماره ی تماس ۸۸۸۱۴۷۳۲ – ۰۲۱ با ما در میان بگذارید.​