مدیریت کسب و کار 18 محصول وجود دارد.

مدیریت کسب و کار

8,900 تومان
0 نقد(ها)
تمام شده
افزودن به سبد خرید

کسب و کارها چگونه پول سازی می کنند

8,330 تومان 9,800 تومان
کاهش قیمت
0 نقد(ها)
تمام شده
افزودن به سبد خرید

پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری

12,600 تومان 14,000 تومان
کاهش قیمت
0 نقد(ها)
موجودl

12,150 تومان 13,500 تومان
کاهش قیمت
0 نقد(ها)
موجود

9,900 تومان 11,000 تومان
کاهش قیمت
0 نقد(ها)
تمام شده
افزودن به سبد خرید

23,400 تومان 26,000 تومان
کاهش قیمت
0 نقد(ها)
موجود

28,800 تومان 32,000 تومان
کاهش قیمت
0 نقد(ها)
تمام شده
افزودن به سبد خرید

27,000 تومان 30,000 تومان
کاهش قیمت
0 نقد(ها)
تمام شده
افزودن به سبد خرید

18,000 تومان 20,000 تومان
کاهش قیمت
0 نقد(ها)
تمام شده
افزودن به سبد خرید
نمایش 1 - 12 از18 مورد